Diætist Huset
Menu

DiætistHuset's betingelser

Her finder du en oversigt over alle vores betingelser:

1. Afbudsbetingelser

2. Abonnementsbetingelser

3. Kreditkøbsbetingelser

3. Webshop (Simplero) Betingelser

 

 

1. Afbudsbetingelser

Afbud modtages senest 48 timer inden aftalt tid. 

Du kan til enhver tid selv slette og ændre din tid via online booking. Alternativt kan du sende en mail til info@diaetisthuset.dk eller ringe på tlf. 51951012. 

Hvis du udebliver eller ikke melder afbud rettidigt, vil du blive opkrævet det fulde honorar.

 

 

2. Abennementsbetingelser

Diætklinikken ApS
Skomagergade 13 1. tv., 4000 Roskilde
CVR: 29219648
5195 1012 – info@diaetisthuset.dk

 

Et abonnement hos DiætistHuset giver mulighed for en opfølgende kostvejledning (ca.25min.) på en af DiætistHusets klinikker (antal opfølgninger er afhængig af abonnementet).

Abonnementet er betinget af:

  • at kunden allerede har købt 1.konsultation
  • at kunden benytter gyldigtkredit/debitkort
  • ubrugte klip bortfalder og kan ikke overføres til næste måned
  • abonnementet kan sættes på pause i en kalender måned pr. 12 måneder

 

Tilmelding foretages af DiætistHusets diætist i dennes system. Da abonnementet er et tilvalgsprodukt, er kundens kontaktoplysninger allerede kendt i systemet og disse benyttes til dette produkt.

Ved oprettelse indtastes kreditkortoplysninger af kunden selv, medmindre at kunden har et ønske om,at diætisten skal indtaste oplysningerne. DiætistHusets system er godkendt af Nets.

Ved tilmelding vælger kunden hvilket abonnement der ønskes (månedlig frekvens). Abonnementet fungerer som et klippekort. Ubrugte klippekort bortfalder ved månedsskifte og klippekort opfyldes med nye klip.

DiætistHusets abonnementsprodukt er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges (se herom under “Opsigelse”).

 

Benyttelse af klippekort

Diætisthuset forpligter sig til at der er ledige tider til opfølgning ved booking 14 dage før konsultation. Ved afbud gør Diætisthusets afbudspolitik sig gældende.
Ved sygdom gør Diætisthuset afbudspolitik sig gældende. Ved sygdom kan der bookes en ny tid i indeværende måned. Såfremt kunden ikke når at blive rask inden månedsskifte eller det ikke er muligt at finde en passende tid inden 14 dage og et månedsskifte indtræder bortfalder klippet.

 

Betaling

Den automatiske betaling for abonnementet, begynder ved kommende månedsskifte. Betalingenfalder dagen inden en ny periodesstart.

Betaling for abonnementet sker via automatisk kortbetaling forud for hver betalingsperiode fra det betalingskort, som du har oplyst. Det beløb, der automatisk bliver trukket, svarer til prisen for den valgte betalingsperiode. Når beløbet er trukket, vil du pr. e-mail modtage en kvittering for, at beløbet er trukket. Har du indsigelser mod en kommende eller gennemført automatisk kortbetaling, skal du straks henvende dig til info@diaetisthuset.dk.

Ved din tilmelding til automatisk Kortbetaling registrerer og opbevarer vores system de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Du kan til enhver tid ændre betalingskortoplysningerne på vores hjemmeside.

Afvises en automatisk kortbetaling (enten af dig eller din bank), vil du straks via e-mail modtage meddelelse om, at betalingen ikke er gennemført. Afvisning af en automatisk kortbetaling betragtes ikke som opsigelse af dit abonnement, men du har ikke mulighed for at få kostvejledning før betaling er gennemført og et gyldigt betalingskort registreret hos DiætistHuset.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse sker ved at logge på www.diætisthuset.dk med din profil og derfra opsige abonnementet.

 

Ændringer og forbehold

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af tjenester på Diaetisthuset.dk’s hjemmeside. Varsling af ændringer, herunder prisstigning vil ske pr. e-mail.

Hvis de tjenester, du har tilmeldt dig, på et tidspunkt får ændret momsstatus eller pålægges anden afgift, forbeholder vi os ret til at ændre de løbende beløb, der opkræves, tilsvarende med et varsel på 30 dage. Ændringer af dine kontooplysninger og kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og adresse skal oplyses til DiaetistHuset.dk hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager vigtige meddelelser fra diaetisthuset.dk, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

 

Behandling af personoplysninger

Al kommunikation mellem dig og din behandler lagres i en elektronisk journal og er underlagt tavshedspligt.

 

Kontakt

Du kan kontakte diaetisthuset.dk via info@diaetisthuset.dk.

 

 

3. Kreditkøbsbetingelser

§ 1 YDELSEN
Debitor betaler forud hver måned indtil forfaldsdatoen, som fremgår i kreditkøbsaftalen. Ydelsen består af afdrag.
Afdrag betales til nedbringelse af det samlede beløb, som er specificeret i kreditkøbsaftalen.
Som del af ydelsen betaler debitor moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan DiætistHuset justere ydelsen uden varsel. 
Ved utilfredshed eller udeblivelse fra konsultation, som ikke skyldes DiætistHuset, er debitor ikke berettiget til at udeblive med betaling af ydelsen.

Forbrugeren har en fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra den dato, hvor kreditaftalen er indgået eller datoen, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene og – betingelserne jf. kreditaftalelovens § 19 stk. 2.

§ 2 BETALINGSBETINGELSE OG GEBYRER
Første ydelse betales ved første konsultation på klinikken. Efterfølgende 11 ydelser bliver trukket fra kundens betalingskort hver sidste bankdag i måneden begyndende fra indeværende måned

Debitor er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt til DiætistHuset. Bortkomst af faktura/opkrævninger fra DiætistHuset betragtes således ikke som grundlag for betalingsudsættelse.

Ved en mislykket betaling vil debitor blive kontaktet af DiætistHuset indenfor 1-2 hverdage på mail, hvor der vil blive gjort opmærksom på, at man skal kontakte DiætistHusets hovedkontor. Såfremt der mangler betaling for mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales, vil der blive sendt inkasso varsling ud på indbetaling senest 10 dage fra d.d. jf. kreditaftalelovens § 29 stk. 2.

Hvis man ikke reagerer indenfor senest 10 dage, vil hele det resterende beløb blive opkrævet af inkasso, hvor der vil blive pålagt yderligere omkostninger.

§ 3 Afvikling af ydelser
Ydelserne foregår på en af DiætistHusets klinikker og det er debitors eget ansvar at booke tid og efterfølgende møde op til konsultationerne.

Såfremt kreditkøbsaftalen er afviklet og betalt ud, men forbrugeren ikke har gjort brug af hele kreditpakken, vil der stadig være mulighed for at afvikle resten af forløbet på et senere tidspunkt.

§ 4 IKRAFTTRÆDEN OG INDFRIELSE
Kreditkøbsaftalen træder i kraft ved første konsultation.

Debitor kan ved henvendelse til DiætistHuset til enhver tid helt eller delvist indfri kreditkøbsaftalen.

§ 5 DEBITORS ANSVAR
Udover debitors betalingsforpligtelser har debitor følgende ansvar:

  • Debitor skal meddele om adresseændring. 
  • Debitor skal meddele, hvis der sker ændringer af kreditkortoplysninger.
  • Debitor skal meddele, hvis han vil indfri sin forpligtelser i henhold til kreditaftalen.

Det er debitors eget ansvar at få gjort brug af pakkens konsultationer.

De gældende afbudsbetingelser kan ses på www.diaetisthuset.dk.

§ 6 SÆLGERS ANSVAR

Kreditor behandler nye kreditkortoplysninger fortroligt jf. Persondataloven § 5.

Diætklinikken vil gøre debitoren opmærksom, hvis der foreligger en mislykket betaling.

§ 7 OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE

DiætistHuset kan opsige kreditkøbsaftalen eller kræve, at debitor indfrier kreditkøbsaftalen i tilfælde af at:
1.    Debitor går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller debitor på anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.
2.    Debitor misligholder andre aftaler af enhver art indgået med DiætistHuset.

3.    Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål, som har betydning for indgåelsen af kreditkøbsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for DiætistHuset.

Hvis kreditkøbsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages debitor således ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kreditkøbsaftale.

§ 8 OVERDRAGELSE
DiætistHuset, er berettiget til at overdrage kreditkøbsaftalen til tredjemand, så som en inkasso virksomhed.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kreditkøbsaftalen overfor tredjemand såfremt overdragelsen er oplyst til debitor.


§ 9 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER
DiætistHuset gør brug af oplysninger om debitor indenfor kostrelaterede områder. Derudover indsamles der også oplysninger omkring debitors adresse, kortoplysninger, telefonnr. og e-mail adresse, som bliver varetaget fortroligt i DiætistHusets system.

Oplysninger opbevares i fem år, fra sidste transaktion jf. bogføringsloven § 10.

Den dataansvarlige er:
Diætklinikken Aps
Skomagergade 13 1.th
4000 Roskilde

Debitor giver desuden samtykke til at DiætistHuset i forbindelse med en evt. kreditvurdering indhenter oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre om debitor.

Debitor kan jf. Persondatalovens § 38 trække et afgivet samtykke tilbage. En evt. tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til DiætistHuset. Det er frivilligt om debitor vil give DiætistHuset de ønskede oplysninger, men DiætistHuset er i så fald berettiget til at afvise betjening af debitor.

Bliver DiætistHuset opmærksom på at oplysninger om debitor er forkerte eller vildledende, er DiætistHuset berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

Debitor kan til enhver tid få udskrift af de registrerede persondataoplysninger på debitor hos DiætistHuset.

Debitor kan klage over DiætistHusets behandling af oplysninger til info@diaetisthuset.dk og/eller til Datatilsynet.


§ 10 MARKEDSFØRING
Debitor modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når debitor har afkrydset feltet "Nyhedsbrev" på kreditkøbsaftalen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet, som modtages 1-2 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om kost. 

Ved begge ovennævnte situationer kan debitor frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte Diætisthuset på +45 51 95 10 12 eller via info@diaetisthuset.dk.


§ 11 KLAGEADGANG
Debitor har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til:
Diætklinikken ApS
Skomagergade 13 1.th
4000 Roskilde
Eller 
info@diaetisthuset.dk
Debitor har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med DiætistHusets virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Debitor har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med DiætistHusets virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 

 

4. Webshop (Simplero) betingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

DiætistHuset
Skomagergade 13, 1 th
4000 Roskilde

Kontakt os på online@diaetisthuset.dk.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med Post eller fragtmand.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til online@diaetisthuset.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på online@diaetisthuset.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører DiætistHuset. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

 

Loading...