Hvad er en vane egentlig, og hvorfor har vi vaner?

På trin 1 kigger vi tilbage på tidligere forløb, du har været igennem, og bruger den viden konstruktivt til, hvad du vil gøre anderledes denne gang. Du skal finde frem til din indre overbevisning og identificere dine prioriteringer for at blive klog på, hvorfor din nuværende livsstil ikke umiddelbart hænger sammen med dine ønsker om forandring. Måske er der alligevel en god grund til, at du ikke ”bare” spiser mindre eller træner mere.

Formålet med trin 1 er at blive bevidst om, at viden om, hvad man skal eller bør, ikke alene fører til handling. Du lærer at identificere de vaner, der hindrer dit mål om forandring og bliver opmærksom på dine ubevidste vaner.

 

Hvorfor bliver vi drevet mod løsninger, der lover hurtige resultater?

Med al den information vi bliver bombarderet med på nettet og i blade, kan det være lokkende at søge henimod de løsninger, der lover hurtige resultater. Desværre er de ikke holdbare i længden, og du falder ofte tilbage til, hvor du startede. På trin 2 lærer du at prioritere dine ressourcer på en måde, der virker for dig, så du får optimal balance mellem ydelse og nydelse.

Formålet med trin 2 er at opnå et virkelighedstro kendskab til egne evner og skabe realistiske forventninger til dine fremtidige målsætninger.

 

 

Hvorfor er vi så fokuserede på målet frem for processen?

Planlægning er altafgørende for, om nye vaner holder i længden. På trin 3 får du gennemgået og lært at bruge ”SMART-modellen”, når du skal sætte mål og delmål for en livsstilændring. Men et mål omsættes ikke automatisk til handling, uanset hvor specifikt og realistisk det er. Derfor får du kendskab til, hvilke stadier du vil møde undervejs i din livsstilsændring.

Formålet med trin 3 er at identificere de konkrete vaner, der kan ændres, samt at planlægge konkrete handlinger, der får dig tættere dit mål.

 

 

Hvilke vaner har du, og hvad er de forbundet med?

Første skridt til at bryde med sine dårlige vaner er at lære at identificere, hvad det helt præcis er, der udløser din vane. Desuden er det nødvendigt at forstå årsagen til, hvorfor du gør, som du gør, og hvad er din belønning ved vanen. Vaner kan nemlig kun ændres, hvis vi forstår, hvordan de fungerer.

Formålet med trin 4 er at forstå dine vaner og vide, hvilke vaner du har i forskellige sammenhænge.

 

 

Hvorfor venter vi med at nulstille til i morgen eller mandag, når vi "falder i"?

På dette trin gennemgås opskriften på at lave nye vaner. Ved at identificere triggere, rutiner og belønninger i dine vaner lærer du, hvordan du ændrer på de forskellige elementer, så du kan skabe en ny og holdbar vane.

Men desværre går det ikke altid, som vi planlægger. Derfor lærer du også på trin 5, hvordan du undgår ”what the hell-effekten”, hvor du giver los og spiser løs, fordi du er "faldet i" og siger til dig selv, at du starter igen på mandag.

Formålet med trin 5 er at kunne skabe nye vaner samt at opnå redskaber til, hvordan du kan lægge back up-planer for, hvad du skal gøre, når din plan A ryger i vasken.

 

 

Er det dine forhindringer eller motivationen, der har størst betydning for dig?

Der er ofte en ambivalens mellem det, du gør i din hverdag, og det, du bør gøre for at opnå den livsstil og sundhed, du ønsker. På trin 6 lærer du at bruge din ambivalens konstruktivt som et læringsredskab, der skal gøre dig klogere på, hvorfor du gør, som du gør. For du tager selv valget. Du ved det muligvis bare ikke.

Formålet med trin 6 er at gøre dig bevidst om din motivation og parathed samt at fjerne dine forhindringer for at opnå dit mål.

 

 

Hvorfor spiser vi, når vi ikke er sultne?

Ved at få belyst alle de faktorer, der påvirker dine spisevaner, kan du mere effektivt få lagt en strategi for, hvilke faktorer du vil og kan håndtere anderledes.

På trin 7 skal du arbejde med, hvad overspisning handler om, og hvad du kan gøre i stedet for. Du lærer, hvilke følelser der er på spil hos dig, som styrer netop din spisetrang og cravings. Du får coachende øvelser, der hjælper dig til at forstå og mærke dine følelser uden at spise på dem.

Formålet med trin 7 er at blive opmærksom på sammenhængen mellem den mad, du spiser, og dine følelser.

 

 

Hvor mange kalorier indtager jeg ubevidst?

Uopmærksom spisning, hvor du spiser, uden at du tænker over det, koster mange kalorier. Derfor sætter vi på trin 8 fokus på alle dine hovedløse vaner, der alle bidrager negativt til det samlede kalorieregnskab. Du kommer omkring bl.a. mindful spisning, som hjælper dig til at blive bevidst omkring din spisning. Du får også tips og tricks til, hvordan du kan snyde din hjerne, så du spiser mindre uden af opdage det. Hvordan du indretter dit hjem, så du undgår at friste dig selv og sætte din viljestyrke alt for meget på prøve. Hvilken indflydelse søvn og stress har på dine spisevaner, og hvad der i virkeligheden betyder noget i forhold til dine bevægelsesvaner. Desuden lærer du at lytte til dine sult- og mæthedssignaler i stedet for at spise på dine følelser.

Formålet med trin 8 er at blive bevidst om alle dine ubevidste vaner.

 

 

Hvorfor er vi bedre til at huske de negative oplevelser end de positive?

Hvis du fokuserer på det positive, der lykkes og bruger dine erfaringer konstruktivt i stedet for at slå dig oven i hovedet, lærer du at acceptere, at du ikke er fejlfri. På den måde vil du blive bedre udrustet til de gange, du ”falder i”, og det vil give dig muligheden for at se det som nogle erfaringer, du kan bruge fremadrettet.

Formålet med trin 9 er at gøre dig nysgerrig på dig selv og fokusere på det positive i det negative.

 

 

Hvorfor er det så svært at fastholde livsstilsændringer?

Den sværeste vane at forandre er den, du ikke kender til! Ingenting er statisk. Det er din hverdag heller ikke. Derfor kan det være en god idé at være opmærksom på faresignalerne i din hverdag - de små signaler om at det nu er tid til at justere dine vaner igen. På trin 10 samler vi op på hele forløbet og laver en handlingsplan for, hvordan du kan bruge dine nye redskaber i fremtiden.

Formålet med trin 10 er at fastholde de nye vaner og opdage de små signaler, når du bevæger dig tilbage i de gamle rutiner.

 

 

Loading...