fbpx

Behandling af spiseforstyrrelse

Det kan være forbundet med stor ambivalens at søge hjælp for en spiseforstyrrelse. Det er derfor vigtigt at tilrettelægge et forløb, der passer til dine præferencer og dine behov.

Hvad er en spiseforstyrrelse?

spiseforstyrrelse, Spiseforstyrrelse

Støtte og hjælp til pårørende af personer med spiseforstyrrelser

At være pårørende til en person der lider under en spiseforstyrrelse, kan være udfordrende. Det er hårdt når en person, man holder af, har det psykisk svært. Det kan vække forskellige følelser som bekymring, frustration, vrede, afmagt og skyldfølelse. Man kan være i tvivl om, hvordan man hjælper bedst muligt, og ofte glemmer man at passe på sig selv. Hos Diætisthuset er vi garant for professionel rådgivning både for individet og for pårørende. Derfor har vi samlet tre korte råd til dig som pårørende

Skab tryghed, ikke frygt.

Som pårørende kan det oftest være svært ikke at forsøge, at præge sine kære i en hensigtsmæssig retning. Dog giver en sådan handling ikke altid et ønsket udfald. Husk på, at spiseforstyrrelsen er kendetegnet ved et forstyrret forhold til mad, krop og vægt. Hvorfor konstante irettesættelser kan skærpe modstanden og selvbilledet hos personer med en spiseforstyrrelse. Forsøg i stedet at skabe trygge rammer omkring måltidet og undlad at kommentere særligt meget på den mad, som både man selv og den pårørende spiser.

Planlægning kan skabe tryghed.

For personer der lider under en spiseforstyrrelse, kan det tilfældige og ubekendte ved et måltid eller arrangement være svært at forholde sig til. Derfor kan planlægning være en stor hjælp til at komme igennem disse. F.eks. kan man med fordel tale igennem, hvem man skal sidde ved siden af, hvad der bliver serveret, og hvordan man kan få ro på, hvis der opstår utryghed.

Lyt til din pårørende

Vigtigst af alt er det, at man går i dialog med sin pårørende og lytter til, hvad vedkommende har af behov og ønsker. Det er herigennem du som pårørende kan yde den mest behjælpelige indsats.

Hvis du er pårørende til en person under 18 år, er du velkommen til at deltage i konsultationerne. Dette kan give en mulighed for at skabe en åben dialog og tackle svære emner, som måske er vanskelige at tale om derhjemme.

Diætisthuset er her for dig, så du ikke behøver at føle dig alene i denne proces. Sammen kan vi arbejde mod at skabe en støttende og tryg atmosfære for den, du holder af, og hjælpe jer med at finde vejen til bedring og trivsel.

Symptomer på en spiseforstyrrelse

Dit liv i balance

Ved at starte i et forløb hos Diætisthuset vil du få:

Forskellige former for spiseforstyrrelse

Der er forskellige former for spiseforstyrrelser, som dækker over en række forskellige faktorer, der skal være til stede for at symptomerne kan karakteriseres som en spiseforstyrrelse.

Den type af spiseforstyrrelse som er mest iøjefaldende, er anoreksi, da der er tale om store vægttab og BED (Binge Eating Disorder), hvor der er tale om store vægtøgninger.

Bulimi som er en anden type spiseforstyrrelse er oftest ikke synlig for andre, men er mindst lige så udfordrende for den spiseforstyrrede selv.

Anoreksi er kendetegnet ved sult og et forvrænget kropsbillede, hvor man føler sig overvægtig eller er ekstremt bange for at tage på. Ofte resulterer dette i betydeligt vægttab, hvor BMI'en falder under 17,5 kg/m2, svarende til en kropsvægt på 15-20% under det normale. Anoreksi forekommer primært hos piger og unge kvinder, og gennemsnitsalderen for denne form for spiseforstyrrelse er 14 år.

 

Anorektikere er ofte perfektionister, der har stort behov for kontrol men samtidig lider af lavt selvværd, som forværres, når de ikke lever op til deres strenge krav. Undersøgelser viser, at cirka 5.000 danskere menes at lide af anoreksi, hvoraf kun omkring 500 er drenge/mænd.

 

For at få en anoreksi-diagnose skal visse kriterier opfyldes:

 

  • Kropsvægt mindre end 15% under det normale i forhold til højde og alder
  • Frygt for vægtøgning og fedme
  • Forvrænget kropsopfattelse
  • Hormonelle forstyrrelser, såsom manglende menstruation hos piger/kvinder.

Ligesom personer med anoreksi, frygter bulimikere vægtforøgelse, men deres frygt manifesterer sig på en anderledes måde. Bulimikere oplever perioder med overspisning og udrensning. Overspisningen giver øjeblikkelig lettelse, men efterfølges hurtigt af skam over manglende selvkontrol. Herefter følger udrensning, hvor man f.eks. kaster op, tager slankepiller, bruger afføringsmidler eller har et overdrevet fokus på motion. Efter udrensningen føler bulimikere en midlertidig indre ro, indtil problemer med følelseshåndtering fører til nye perioder med overspisning.

 

Mange bulimikere er normalvægtige, hvilket gør det nemmere at skjule lidelsen. I Danmark lider omkring 30.000 af bulimi, hvoraf færre end 1.000 er mænd. Diagnosen kræver mindst to spiseanfald om ugen i mindst tre måneder eller længere.

Binge Eating Disorder (BED), også kendt som tvangsoverspisning, er en spiseforstyrrelse, der påvirker mange mennesker. Ligesom bulimikere oplever personer med BED perioder, hvor de mister kontrollen over deres madindtag. Denne overspisning adskiller sig dog fra bulimi ved ikke at blive fulgt af udrensning. De, der lider af BED, er ofte på slankekur og kan derfor opleve betydelige udsving i deres vægt, ofte op til 30-50 kg.

 

Som med andre spiseforstyrrelser, handler det overdrevne fokus på mad om at undertrykke svære følelser. En dårlig dag på jobbet eller andre udfordringer kan udløse perioder med tvangsoverspisning.

 

I Danmark lider omkring 40.000 mennesker af BED, hvoraf omkring en tredjedel er mænd. BED viser sig typisk senere i livet sammenlignet med anoreksi og bulimi, med en gennemsnitsalder på 23 år ved sygdommens fremtrædelse.

 

Det er vigtigt at øge opmærksomheden omkring BED og sikre, at der er passende hjælp til rådighed for dem, der er berørt af denne udfordrende spiseforstyrrelse. Tidlig opdagelse og behandling kan spille en afgørende rolle i at hjælpe en person med BED på vej mod bedring og et sundt forhold til mad og krop.

Diætisthuset kan hjælpe dig

Uagtet hvilken form for spiseforstyrrelse du lider under, kan vi hos Diætisthuset hjælpe dig.

Når du vælger en behandling af spiseforstyrrelse i Diætisthuset, vælger du samtidig et personligt tilrettet forløb, som vægter høj faglighed og empati. 

Vi møder dig som individ og mener ikke, at en spiseforstyrrelse skal havde lov til at definere dig som person. Du har dine egne ønsker, behov og mål, som vi vil forsøge at imødekomme. 

 

Igennem et forløb ved Diætisthuset skal vi sammen forsøge at tage kontrollen tilbage fra spiseforstyrrelsen og sikre din selvbestemmelse. Spiseforstyrrelsen kan være altoverskyggende for måden hvorpå vi ønsker at leve vores liv. Den kan ofte være skyld i distancering til familie, venner og bekendte, hvorfor det er vigtigt at søge professionel hjælp så tidligt som muligt.

Hos Diætisthuset er du garanteret en helhedsorienteret tilgang, da vi ved, at der findes en motiveret og stærk person bagved spiseforstyrrelsen, som er klar til forandring!

Diætisthuset har klinikker i hele Danmark, hvor diætister sidder klar til at hjælpe dig væk fra spiseforstyrrelsen

Dit forløb hos Diætisthuset

Uagtet hvilken spiseforstyrrelse, der gør sig gældende, kræver det tålmodighed og overskud at arbejde med den. Det har vi i Diætisthuset.

Forløbet vil foregå i tæt samarbejde med de pårørende, når det drejer sig om børn og unge med en spiseforstyrrelse. Derfor anbefales det, at familien som minimum er med til den indledende opstartskonsultation. Under opstartskonsultationen vil der blive tilrettelagt et behandlingsforløb og en handleplan for, hvordan barnet/den unge hjælpes bedst muligt, selvfølgelig under hensyntagen til jeres behov.

For voksne der lider under en spiseforstyrrelse, planlægges et forløb ligeledes ud fra dine præferencer og behov. Da det er meget varierende hvilke symptomer, og hvor længe den voksne spiseforstyrrede har været syg, planlægges forløbene i Diætisthuset individuelt.

Et forløb i Diætisthuset vil bestå af samtaler og vejledning. Er du en person under 18 år kan samtalerne være sammen med dine pårørende alene eller sammen med dig. Samtaler alene med dig kan også aftales efterfølgende, hvis det er hensigtsmæssigt. Oftest vil samtalerne foregå hver uge – senere kan der være længere mellem aftalerne.

Vi anbefaler som udgangspunkt altid, at et behandlingsforløb sker som en del af et større tværfagligt arbejde. Hos Diætisthuset er vi eksperter på det diætetiske arbejde i behandlingen af spiseforstyrrelser, men behandling er kompliceret, og spiseforstyrrelser er blevet beskrevet som værende en af de sværeste psykiske lidelser at bearbejde. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at modtage supplerende supervision fra andre fagkyndige f.eks. psykolog eller læge foruden diætisten.

FAQ om spiseforstyrrelse

Nej. Vi anbefaler aldrig restriktive kostplaner, da disse sjældent medfører varige vaneændringer. Man skal huske på, at kostplaner, uden andre redskaber, ikke fjerner roden til dine problematikker, men blot udskyder dem. 

 

En kostplan kan dog være et anvendeligt supplerende værktøj i behandlingen, hvorfor en sådan kan udarbejdes i samspil mellem diætisten og klienten. Kostplanen vil i givet fald altid udarbejdes til individet og tage hensyn til klientens præferencer.

Nej. Hos Diætisthuset har vi mange andre evalueringspunkter end vægten. Da vi ved, hvilke risikofaktorer der er forbundet med et overdrevent fokus på denne.

 

Hvis det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at blive vejet, gør vi også det, men det er altid under hensyn til, at tallet på vægten aldrig kan sidestilles med sundhed!

Antallet af kalorier du skal indtage, afhænger af din nuværende vægt, aktivitetsniveau og vægtmål. Vi anbefaler dog ikke at skabe eller fastholde et uhensigtsmæssigt fokus på kalorier og forbrænding.

 

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en af vores diætister med henblik på at få opstartet et forløb, hvorpå i sammen kan finde frem til netop dit behov.

Der er ingen specifikke fødevarer, som du skal indtage for at øge din vægt.

 

Det kan dog være hensigtsmæssigt at øge sit indtag af fødevarer, der har en lav mæthed per kalorie. Således at du kan sikre, at du får energi nok uden at føle dig utilpas eller ukomfortabel.

Nej. Det kan være fordelagtigt at indtage kalorieholdige drikke, da disse forlader mavesækken forholdsvist hurtigt efter indtag. Hvorfor disse har en lav mæthed per kalorie. Dog er der ingen specifikke føde- eller drikkevarer, som man skal indtage.

 

Vi vil altid anbefale dig at booke en tid hos en diætist, da dette kan være en jungle at navigere i på egen hånd.

Mange personer udvikler tendens til forstyrret spiseadfærd, som betyder, at de i en mild grad har de samme symptomer, som en person, der lider af en spiseforstyrrelse.

 

Personer med forstyrret spiseadfærd er typisk utilfredse med egen krop, har mange selvkritiske tanker samt bekymringer om kost, kalorier og vægt. Muligvis til et punkt hvor det er ved at blive problematisk.

 

Forstyrret spisning kan forstås som et spektrum, der strækker sig fra meget udbredt risikoadfærd såsom slankekure, mistrivsel eller madstress m.m. til sværere psykiske problematikker som f.eks. spiseforstyrrelser.

 

Hos Diætisthuset arbejder vi med forstyrret spisning på hele spektret, og ved at symptomerne samt behandlingen heraf varierer fra person til person. 

Har du flere spørgsmål?

Vi anbefaler at du kontakter os inden du booker en tid, for at finde ud af hvad der er den rigtige løsning for dig.
Du kan ringe til os på telefon 51 95 10 12 eller skrive til os her: