Rådgivning og behandling til spiseforstyrrede og pårørende

Lad os hjælpe dig

Dit liv i balance

Forskellige former for spiseforstyrrelse

Der er forskellige former for spiseforstyrrelser, som dækker over en række forskellige faktorer, der skal være til stede for at symptomerne kan karakteriseres som en spiseforstyrrelse. Den type af spiseforstyrrelse som er mest iøjefaldende, er anorexi, da der er tale om store vægttab og BED (Binge Eating Disorder), hvor der er tale om store vægtøgninger. Bulimi som er en anden type spiseforstyrrelse er oftest ikke synlig for andre, men er mindst lige så udfordrende for den spiseforstyrrede selv.

Det, der tydeligst kendetegner anorexi er et stor vægttab, som skyldes meget restriktiv spisning med udelukkelse af specifikke fødevarer som for eksempel sukker eller stivelse. Det kan være i kombination med et hårdt træningsprogram, hvor der oftest skal trænes hver dag, ellers medfører det yderligere restriktioner i spisevanerne. Som voksen vil man blive karakteriseret som undervægtig ved et BMI under 18,5 mens børns undervægt vurderes ud fra højde-vægt percentiler. Her ligger grænsen for undervægt ved 10-percentilen.

Kendetegnene ved bulimi er ikke lige så synlige som ved anorexi, men ofte tælles kalorier frem for at være meget restriktiv med sin mad. Ved bulimi kan der også være tale om overspisning efterfulgt af opkastninger eller hård træning. Følelsen af skyld og skam fylder meget og oftest holdes sygdommen hemmelig for omgivelserne. Der behøves ikke at ske et vægttab eller en vægtøgning ved en bulimisk tilstand, her handler det i høj grad om de tanker, der fylder personen.

Hos Diætisthuset vil du blive mødt med stor erfaring i at arbejde med spiseforstyrrede og deres pårørende. Vi har desuden stor forståelse for og tålmodighed med den situation, hele familien befinder sig i.

Også kaldet overspisning på dansk dækker over handlinger, der kan minde om bulimi. Oftest vil der være perioder med overspisninger efterfulgt af meget restriktive perioder, evt. med slankekure. Vægten for spiseforstyrrede med BED kan derfor variere meget. Ved BED spises der ofte på følelser – en dårlig dag kan dulmes med mad, der trøster. Derfor vil mange af overspisningerne foregå i skjul, hvilket giver meget skyld og skam hos den spiseforstyrrede.

Dit forløb hos Diætisthuset

Uagtet hvilken spiseforstyrrelse, der gør sig gældende, kræver det tålmodighed og overskud at arbejde med den og det har vi i Diætisthuset. Desuden vil du blive vejledt af en klinisk diætist med speciale i spiseforstyrrelser.

Forløbet vil foregå i tæt samarbejde med de pårørende, når det drejer sig om børn og unge med en spiseforstyrrelse. Typisk vil familien skulle komme til samtale 1 x ugentligt af 1 times varighed i den indledende fase. Derefter kan det aftales individuelt, hvor hyppigt man bør komme til vejledning. Udover samtale med både pårørende og den spiseforstyrrede vil Diætisthuset kunne tilbyde en individuelt tilrettet kostplan.

For voksne spiseforstyrrede planlægges et forløb med samtale, vægtkontrol, kostplan mv. Da det er meget varierende, hvilke symptomer og hvor længe den voksne spiseforstyrrede har været syg, planlægges forløbene i Diætisthuset individuelt.

Et forløb i Diætisthuset vil bestå af samtaler og vejledning. Er du en person under 18 år vil samtalerne være med dine pårørende alene eller sammen med dig. Samtaler alene med dig kan også aftales efterfølgende, hvis det er hensigtsmæssigt. Oftest vil samtalerne foregå hver uge – senere kan der være længere mellem aftalerne.

Vi arbejder med stor faglighed og med respekt for ønsker og muligheder for den enkelte. Under hele forløbet arbejdes med et holistisk menneskesyn, der altid vil vægte den situation den spiseforstyrrede og eventuelt familien befinder sig i.

FAQ om spiseforstyrrelse

En spiseforstyrrelse er en alvorlig sygdom, der påvirker en persons spiseadfærd og kan have alvorlige konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed. De mest almindelige typer af spiseforstyrrelser inkluderer anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning.

Det kan være svært at opdage, om man har en spiseforstyrrelse, da symptomerne kan variere fra person til person. Nogle af de mest almindelige tegn på en spiseforstyrrelse inkluderer ekstrem vægttab eller -øgning, en forvrænget kropsopfattelse, fanatisk tænkning omkring mad og spisning, og at undgå sociale situationer, hvor der serveres mad.

Spiseforstyrrelser kan påvirke alle uanset alder, køn, etnicitet eller baggrund. Dog er unge kvinder og piger mere tilbøjelige til at udvikle en spiseforstyrrelse end andre grupper. Det er vigtigt at bemærke, at spiseforstyrrelser ikke er en personlig svaghed, men en alvorlig sygdom, der kræver professionel hjælp og behandling.

Ja, spiseforstyrrelser kan have langvarige konsekvenser for både den fysiske og mentale sundhed. Ubehandlet kan spiseforstyrrelser føre til alvorlige sundhedsmæssige problemer, herunder hjertesygdomme, osteoporose, infertilitet og depression. Det er vigtigt at søge behandling så tidligt som muligt for at undgå langvarige sundhedsmæssige konsekvenser.

Har du flere spørgsmål?

Vi anbefaler at du kontakter os inden du booker en tid, for at finde ud af hvad der er den rigtige løsning for dig.
Du kan ringe til os på telefon 51 95 10 12 eller skrive til os her: