fbpx

Vores værdier

Vi arbejder målrettet på at højne den nationale sundhed, til gavn for virksomheden, den enkelte og hele samfundet, samt hjælpe vores kunder til et liv i balance

Nærvær

Vi er til stede og engagerede i vores klienters behov og ønsker. Vi lytter til vores klienter, ser dem i øjnene, og vi stræber altid efter at skabe en tæt og tillidsfuld relation til dem. Det menneskelige nærvær er afgørende for at forstå vores klienters udfordringer og finde de bedste løsninger til deres behov.

Faglighed

Vi er stolte af vores ekspertise og vores evne til at levere enestående vejledning og rådgivning. Vi arbejder hårdt for at opretholde vores høje standarder og fortsat lære og udvikle os inden for vores felt. Vores faglige viden og kompetencer er med til at sikre, at vores klienter altid får den bedste oplevelse og løsninger.

Passion

Vi brænder for det, vi gør og for at hjælpe vores klienter med at få et liv i balance. Vi er dedikerede til at skabe værdi og resultater for vores klienter. Vi tror på, at vores passion og entusiasme smitter af på vores klienter, og at de vil lade sig inspirere af vores engagement og dedikation i deres rejse mod en ny sundere livsstil.

FN’s Verdensmål

Vi arbejder målrettet på at højne den nationale sundhed til gavn for virksomheden, den enkelte og hele samfundet. Det gør vi bl.a. med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

“Sundhed og Trivsel” er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. I Diætisthuset har vi valgt at fokusere på og bidrage til mål nr. 3.4 i Verdensmålene.

, Vores værdier

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes

, Vores værdier