fbpx

Vores vision, mission og værdier

Vores vision er at gøre Danmark sundere og bekæmpe livsstilssygdomme. 

Vores vision er at gøre Danmark sundere og bekæmpe livsstilssygdomme

Vores mission

Vi arbejder for at optimere den danske sundhedsadfærd. Vi skal styrke danskernes forståelse af deres eget helbred, og udvikle deres handlekompetencer, til at træffe sunde valg, på et oplyst grundlag 

Vores mission er at skabe en sundere fremtid for alle danskere ved at tilbyde personlig og effektiv ernæringsvejledning, der imødekommer specifikke ernæringsbehov og fremmer vedvarende livsstilsændringer. Vi arbejder for et liv uden livsstilssygdomme. 

Vores værdier

Diætisthuset ønsker at tage et samfundsmæssigt sundhedsansvar. Vores dedikation er drevet af ønsket om at støtte en sund livsstil for alle. Vi søger at forvandle liv og øge den generelle trivsel i samfundet ved at hjælpe mennesker med at opnå deres optimale mentale og fysiske velbefindende, uanset alder.

Vi arbejder holistisk med det formål at skabe muligheder for et bedre, mere aktivt og sundere liv, samtidig med at vi reducerer uligheden inden for sundhed i Danmark gennem tilgængelige og kvalitetsorienterede ernæringsinterventioner.  

Vores mål er at være tilgængelige for vores klienter og støtte dem, hvor og hvornår de har behov for det. Vi stræber efter at være førende inden for ernæringsudredning ogbehandling i Danmark ved at fokusere kvalitet, innovation og tilgængelighed. Ved at imødekomme individuelle behov og løse sundhedsudfordringer i samfundet, ønsker vi at være den optimale samarbejdspartner ernæringsområdet. 

Vores metode

Vi tager afsæt i en omhyggelig ernæringsudredning af vores klienters ernæringsstatus og individuelle behov. Dette omfatter en dybdegående analyse af deres nuværende kostvaner, sundhedstilstand og målsætninger.

Baseret på den indsamlede information foretager vi en ernæringsdiagnose, hvor vi identificerer klare og specifikke ernæringsmæssige udfordringer samt muligheder for forbedring. Vi udvikler herefter skræddersyede ernæringsinterventioner, der tilpasses den individuelle ernæringsdiagnose. Dette indebærer skabelse af personlige kostplaner, individuel rådgivning og vejledning.

Vores mål er at styrke vores klienters evne til at træffe sundere valg og opnå vedvarende livsstilsændringer. Vi følger løbende op på vores klienters ernæringsmæssige fremskridt gennem evaluering og monitorering af deres ernæringsstatus og adfærd.

På den måde sikrer vi, at vores klienter modtager den nødvendige støtte til at opnå deres ernæringsmæssige mål på lang sigt. 

NCP – Nutrition Care Process & Model i Diætisthuset

  1. Ernæringsvurdering: Vi udfører grundige ernæringsvurderinger for at forstå vores klienters unikke behov, udfordringer og mål.

  2. Ernæringsdiagnose: Vi identificerer nøjagtigt ernæringsmæssige udfordringer og behov, hvilket danner grundlaget for udviklingen af individuelle behandlingsplaner.

  3. Ernæringsintervention: Vi tilbyder skræddersyede ernæringsinterventioner, der fokuserer på at skabe varige vaneændringer gennem evidensbaserede metoder og personlig coaching.

  4. Ernæringsmonitorering og evaluering: Vi giver løbende støtte, opfølgning og evaluering for at sikre, at vores klienter opnår deres mål og vedligeholder deres sundheds- og ernæringsmæssige forbedringer på lang sigt. 

FN’s Verdensmål

I Diætisthuset arbejder vi målrettet mod at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Ifølge FNs verdensmål skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel fremmes inden 2030. 

, Vores vision, mission og værdier

"Sundhed og Trivsel" er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

I Diætisthuset har vi valgt at fokusere på og bidrage til mål nr. 3.4 i Verdensmålene. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes