fbpx

Persondatapolitik – Diætklinikken ApS

Hos Diætklinikken ApS (”Diætisthuset”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmesider ”www.diaetisthuset.dk, og fastlægger retningslinjer for Diætisthusets måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Diætisthuset. 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:  

Diætklinikken ApS 
Adresse: Grønnegade 3C, 4000 Roskilde 
CVR-nr.: 29219648 
E-mail: gdpr@diatisthuset.dk 
Telefonnummer: +45 5195 1012 

Typer af personoplysninger 

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:  

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Oplysninger om din ordre
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiderne
 • Din IP-adresse
 • Din MAC-adresse
 • Eventuel kommunikation med dig 
 • Brugernavn
 • Password
 • Dato og tidspunkt for registrering af en ny bruger
 • Oplysninger om dit behandlingsforløb, herunder anbefalinger, kostplan, lidelser, mv.  

 

Formål og grundlag for behandling af dine personoplysninger 

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:  

Når du benytter vores webshop eller på anden måde køber ydelser og tjenester fra os, er vores behandlingsgrundlag, vores opfyldelse af kontrakt ved dit køb af varer eller tjenesteydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, er vores hjemmel dit samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsbrevet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os kan dog ske i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven, og dermed baserer vores behandling på vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

Derudover kan vi benytte vores legitime interesse i at kunne udsende servicemeddelelser og kundetilfredshedsundersøgelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Hvis det måtte blive relevant, kan vi ligeledes behandle dine personoplysninger til at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f. 

 

I relation til vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med diætistbehandlingen sker denne på baggrund af vores kontraktuelle forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b for så vidt angår almindelige personoplysninger. For behandling af dine følsomme personoplysninger i forbindelse med diætistbehandlingen (særligt helbredsoplysninger) er vores retsgrundlag databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i. Vi vil i den forbindelse sørge for en forsvarlig behandling og sikring af kvaliteten i vores behandling af dine personoplysninger i vores journalføring og kunderegister, herunder sikre korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Journalføringsbekendtgørelsen og sundhedslovens regler om fortrolighed, mv. finder ligeledes anvendelse på vores behandling. 

Hvis du tilmelder dig kurser og webinarer sker dette ligeledes med hjemmel i den kontrakt vi har med dig eller vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.  

 

Diætisthuset og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Diætisthusets profiler eller side på det enkelte sociale medie. Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig HER og du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Facebook HER. Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig HER og du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Instagram HER. Diætisthuset baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Diætisthuset, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på Diætisthusets profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). 

 

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Diætisthuset leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. 

I forbindelse med Diætisthusets udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Diætisthuset. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Diætisthuset har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer. 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til politiet, advokater, revisorer, domstole og offentlige myndigheder. 

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter. 

 

Sletning af personoplysninger 

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Dine personoplysninger til brug for vores bogføringsforpligtelser vil således blive opbevaret i 5 år fra udløbet af det indeværende regnskabsår, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Personoplysninger i relation til behandlingsaktivitet opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. 

 

Cookies  

Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link: https://diaetisthuset.dk/cookies/

 

Sikkerhed 

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. 

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

 

Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger 

Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven 

Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet 

 

Links til andre hjemmesider 

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesidens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker. 

 

Spørgsmål og klage 

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os: 

Diætklinikken ApS 
Adresse: Grønnegade 3C, 4000 Roskilde 
Telefon: +45 5195 1012 
E-mail: gdpr@diatisthuset.dk 

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:  

Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Telefon: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk  

 

Ændringer af persondatapolitikken  

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmesider ”www.diaetisthuset.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.