Din sundhedspartner

Din sundheds-
partner

Få skabt en helt ny sundhedskultur i jeres virksomhed. Det kan betale sig at investere i forebyggelse for fremtiden og sætte ind med de helt rigtige sundhedstiltag.

Sundhed og trivsel går hånd i hånd

I arbejder målrettet på at skabe et langt og sundt arbejdsliv for jeres medarbejdere – lad os hjælpe jer.

Diætisthuset har et holistisk sundhedssyn. Vi fokuserer på både den fysiske og mentale sundhed hos jeres medarbejdere og skaber vedvarende livsstilsændringer, hvor intet er forbudt.

Vi hjælper jeres medarbejdere til at forstå deres eventuelle handlemønstre og livsstilproblematikker, samt hvordan de kan gøre en aktiv indsats for at højne deres livskvalitet. 

I samarbejdet med Diætisthuset får jeres medarbejdere ikke bare endnu et sundhedstjek, men en konkret handlingsplan og redskaber til at forbedre deres egen sundhed. 

Vi hjælper jeres virksomhed med en forebyggende sundhedsløsning der i fremtiden vil skabe sunde og glade medarbejdere.

sundhedspartner, Erhverv

VaneSund Business

Udviklet til det danske erhvervslivs udfordringer

Hør Lars fortælle hvordan vi i Diætisthuset kan hjælpe danske virksomheder med at øge trivslen og produktiviteten igennem vægttab og vaneændringer.

Hvorfor vælge Diætisthuset som sundhedspartner?

Hvorfor vælge Diætisthuset som sundhedspartner?

Gennem vores VaneSund® Business koncept, vil vi kunne hjælpe jer til en sundhedsstrategi, der både favner den forebyggende, forandrende og den vedvarende indsats mod et sundere liv for medarbejderne og i forhold til livsstilssygdomme.                                                        

Alle vores kliniske diætister er autoriseret af Sundhedsstyrelsen. De møder jeres medarbejder med medmenneskelig og høj faglighed. Det betyder, at der trækkes på evidensbaseret viden i tilgangen til jeres medarbejders sundhed, trivsel og livskvalitet.

VaneSund Business koncept

Vi vil i fælleskab med jer skabe en helt ny sundhedskultur, der favner den forebyggende, forandrende og vedvarende indsats. Dette sker igennem tre tilrettelagte faser, hvor vi i første fase, arbejder med jeres medarbejderes Bevidsthed om vaner, adfærd, købsmønstre og kost. I anden fase, Handling, giver vi redskaberne og værktøjerne til at handle og få forståelsen for egen udvikling. I sidste fase, Forandring, hjælper vi med implementeringen af forandringerne og lægger en plan for hvordan medarbejderne fastholder de nye gode vaner.

Inviter jeres medarbejdere med på en udviklingsrejse igennem VaneSund Business konceptet og skab en ny virksomhedskultur, hvor indblik og engagement i egen sundhed er grobund for et liv i balance med øget energi, overskud, mindre sygefravær.

Bevidsthed

Handling

Forandring

Sundhedsforsikringer

Sundheds-
forsikringer

Eksempler på sundhedstiltag

  • Medarbejderne får redskaber til at arbejde og få bevidsthed om deres nuværende sundhedstilstand og vaneadfærd
  • Medarbejderne kan få hjælp inden egentlige symptomer, sygdom eller skade er opstået og forbygge evt. livsstilsygdomme
  • Medarbejderen følger et diætistforløb, hvor der i samarbejde med diætisten planlægges det individuelle forløb for den enkelte medarbejder
  • Nogle sundhedsforsikringer giver tilskud/bevilling til et individuelt forløb for medarbejdere hvis de opfylder det enkelte selskabs kriterier.
  • Kickstart jeres medarbejdere til sundere livsstil og vaneændring
  • Bevar motivationen og forstå din egen udvikling mod en sundere hverdag og livsstilsændringer
  • Hold fast i de gode vaner og sæt mål for fremtiden
  • Motivation og forandring kan nogle gange være svært og man har tit brug for støtte og hjælp fra andre. Her kan kollegaer og fællesskab være med til at gøre forandringerne nemmere og sammen styrke hinanden til en sundere hverdag
  • Gruppesessioner er et forum hvor man sammen stiller de gode spørgsmål, støtter i udfordringerne, sætte fælles mål og bidrager med gode input til hinandens succes og forandringer, med vejledning og rådgivning fra en aut. Klinisk diætist